Kliimapaketi eesmärgist – vähendada ELi süsinikuheidet 55% võrra 2030. aastaks – jääb väheks, et kliimakriisi vajalikul määral pidurdada. Arvestades Euroopa Liidu jõukust, senist suurt süsinikujalajälge ning ajaloolist panust kliimamuutuste tekitamisesse, peaksime 2030. aastaks veelgi rohkem enda süsinikuheidet kokku tõmbama.

Seda ütlevad meile loodusseadused ja nendega ei saa kompromisse otsida.