Populistide vastuseisust hoolimata ei tasu kliimaprobleeme eitada. Vesinik on üks võimalikke lahendusi ja seda toota on võrdlemisi lihtne. Oktoobris Londonis toimunud Hydrogen Society Experience’i konverentsil selgitati, et liigume vesinikul põhineva ühiskonna poole. Peeti ettekandeid ja töötube, tutvuti tehtuga.

Vesinikuühing ühendab ettevõtjaid ja tootearendajaid, kelle ühine eesmärk on tuua turule turvalisi ja tõhusaid (veel) tulevikukütuse tooteid: sõidukeid, lennumasinaid, aga muidugi ka laialt kasutusele võetavaid kütuseelemente.

Mis on see müstiline kütuseelement? Põhimõtteliselt must kast, kuhu läheb ühest torust sisse vesinik ja teisest välisõhk. Kasti „kõhus” tekib tänu keemilisele reaktsioonile elekter ja kõrvaltootena vesi. Näib lihtne nagu koolikeemia või -füüsika?