Peale selle märgivad eksperdid aruandes, et Eesti avaliku ruumi kujundamise käigus ei arvestata rohealade tervise- ja sotsiaalset mõju. Ometi parandavad koduümbruse rohealad inimeste elukvaliteeti, kirjutavad linnakeskkonnaeksperdid Kati Orru, Mait Lang ja Hans Orru uuringutele viidates.