Juunis esitletud Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud” toob esile, et Eesti on Euroopa keskmisest märksa vähem jalakäija- ja jalgrattasõbralik ning seetõttu on jalakäijatel ja ratturitel avalikus ruumis ebameeldiv olla. Eriti Tallinnas, kuhu tuleb autodega rahvast pidevalt juurde, aga kõnniteed on kitsad ja teravate äärtega.

Peale selle märgivad eksperdid aruandes, et Eesti avaliku ruumi kujundamise käigus ei arvestata rohealade tervise- ja sotsiaalset mõju. Ometi parandavad koduümbruse rohealad inimeste elukvaliteeti, kirjutavad linnakeskkonnaeksperdid Kati Orru, Mait Lang ja Hans Orru uuringutele viidates.