„Inimtekkelised kliimamuutused ei ole kellegi usu küsimus, vaid need on faktid ja teadus,” oli resoluutne Cambridge’i ülikooli kliimamuutuste poliitika ja majanduse teadusdirektor Annela Anger-Kraavi. „Praegu arvavad teadlased, et see, mida me teame, on tegelikult palju leebem kui see, mis tegelikult tulla võib. Iga aastaga tuleb uusi teadmisi juurde ja paremaks pole need sõnumid läinud – tegelikult on prognoosid kogu aeg üha hullemad.”

Loe artiklist põhjalikku ülevaadet, kui lähedal on maailm Pariisi kliimaleppe täitmisele, millised on värsked kliimamuutuse prognoosid, mida on Eesti teinud ja tegemata jätnud ning miks ei pruugi isegi riikide viimase aja kliimaneutraalsuse lubadustest kliimamuutuse pidurdamiseks piisata. Loos saavad sõna nii keskkonnaministeerium, teadlased kui kliimaaktivistid.