„Ligi viimase kümne aasta jooksul ei ole Eesti olmejäätmete käitlus paremaks muutunud,” ütleb riigikontrolli värske raport. „2019. aastal on olme- ja sealhulgas biojäätmete teke ning ladestamine küll vähenenud, aga jäätmete ringlussevõtt ei ole kasvanud.” See on probleem, sest juba 2025. aastaks tuleb Eestil võtta ringlusse senisest kaks korda rohkem olmejäätmeid, et täita Euroopa Liidus kokku lepitud 55% ringlussevõtu sihtarvu.

Kohati on jäätmemajanduses toimunud suisa taandareng: 2019. aastal vähenes biojäätmete ringlussevõtt aasta varasemaga võrreldes 18%-st 11%-ni, tõi riigikontroll esile.