Üle Euroopa on kosta nurinat, et suurimaks probleemiks uue taastuvtootmisvõimekuse rajamisel on planeeringud ja ehitusõigus. Nii ka Eestis. Just see õiguslik keskkond hakkab dikteerima tempot, millega suudame oma tootmis- ja ülekandevõimsust arendada.

Riigihangetel on ette nähtud lihtsustatud erikorrad sõjalise otstarbega või kiireloomulistele (nt pandeemiaga seotud) hangetele, sarnased erisused on võimalik luua planeerimisõiguses rohepöördega seotud projektidele.