Keskkonnaminister Tõnis Mölder osales nädala alguses koos teiste riikide energeetika-, kliima- ja keskkonnaministritega ÜRO 26. kliimakohtumisel Glasgow’s, kus ta esindab läbirääkimistel Euroopa Liidu ühiseid eesmärke. Just nimetatud ministrid koostavad kliimaläbirääkimiste järeldused, langetavad otsused ja seavad eesmärgi järgmise COP-i ajaks. „Lootus, et kokkulepped sünnivad, on seekord suurem kui eelmistel kliimakonverentsidel,” oli Mölder veel enne läbirääkimistega ühinemist lootusrikas. Nüüd ütleb ta, et kliimarahastuse ja fossiilkütuste kasutamise lõpetamise asjus kokkuleppeid loota ei tasu. Tippkohtumisele saab lõpliku hinnangu anda sündiva kokkuleppe põhjal: „Tsiteerides kliimaaktivist Greta Thunbergi, siis mida suurem „blaa-blaa” läbirääkimiste lõppdokument on, seda suurem läbikukkumine on tänavune COP.”