Euronicsi tegevjuhi Aare Koppeli sõnul kasutatakse penoplasti maailmas pea kõigi kodutehnika seadmete pakkimisel ja see moodustab tehnikapoodides tekkivatest pakendijäätmetest väga suure osa. „Penoplast on eriti suuremate kodumasinate puhul täna veel pakkematerjalina möödapääsmatu, kuid kliendid ei oska sellega tavaliselt eriti midagi ette võtta ja penoplast kipub sattuma olmejäätmete sekka. Samas on see aga üks neist materjalidest, mida saab nii ümber töödelda kui ka uueks materjaliks toota,“ selgitas Koppel.

Euronicsi kauplustes ja klientide käest kokku kogutud penoplast suunatakse esmalt Ragn-Sellsi sorteerimiskeskusesse, kus sellest pressitakse välja õhk, vähendades penoplasti mahtu ligi kümme korda. Edasi suunatakse kokkupressitud penoplast ümbertöötlemisele, kus sellest tehakse näiteks torude soojusisolatsioone, pildiraame jpm.

Ragn-Sellsi äriarendusjuhi Rainer Pesti sõnul ei ole jäätmete sorteerimiseks erilisi eelteadmisi vaja, enamasti piisab vaid pealehakkamisest. „Kõik, mis me kottidega poest koju toome on loodusressurss ja igaühe vastutus on seda ressurssi võimalikult palju tagasi ringlusesse suunata. Tootjate ülesanne siinjuures on toota pakendeid, mis sobivad materjalina ringlusesse ja meie ülesanne Ragn-Sellsis on investeerida üha parematesse sorteerimistehnoloogiatesse, et võimalikult palju ringlusesse suunatavat materjali liinidelt kätte saada,“ märkis Pesti.

Euronicsi tegevjuht Aare Koppel ütles, et Euronics on seadnud eesmärgiks ettevõtte keskkonnajalajälge olulisel määral vähendada. „Soovime suunata nii palju pakkematerjale kui võimalik uuesti ringlusesse. Lisaks penoplastile sorteerime oma kauplustes eraldi pappi, kile, kinnitusvitsasid, elektroonikat ja patareisid. Meie suurem eesmärk on tulevikus hakata kõigis oma kauplustes ka olmeprügi sorteerima, kuid hetkel piiravad seda kaubanduskeskuste poolt pakutavad võimalused,“ märkis Koppel.