Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse tegevust auditeerinud riigikontroll leiab, et keskkonnaministeerium on selle tööd koordineerinud lubamatult halvasti ja tagajärjeks on olukord, kus riik maksab keskkonnasaastajatele preemiat.

Aivar Pau