Vesinikuühing ühendab ettevõtjaid ja tootearendajaid, kelle ühine eesmärk on tuua turule turvalisi ja tõhusaid (veel) tulevikukütuse tooteid: sõidukeid, lennumasinaid, aga muidugi ka laialt kasutusele võetavaid kütuseelemente.

Mis on see müstiline kütuseelement? Põhimõtteliselt must kast, kuhu läheb ühest torust sisse vesinik ja teisest välisõhk. Kasti „kõhus” tekib tänu keemilisele reaktsioonile elekter ja kõrvaltootena vesi. Näib lihtne nagu koolikeemia või -füüsika?