Maaülikooli teadlased nendivad, et kliimamuutuse üks tagajärg on keskmise temperatuuri tõus, mis tähendab pikemat vegetatsiooniperioodi. See annab puudele võimaluse pikema ajavahemiku vältel kasvada. Kui võrrelda kümnendite eest tehtud kasvukäigutabeleid praeguste kasvukäikudega, on näha, et puud kasvavad kiiremini. Teisalt on muutuv kliima kaasa toonud senise taustsüsteemiga võrreldes rohkem ekstreemseid ilmastikunähtusi, mis metsi tugevalt mõjutavad – tormid, põuad ja sellele järgnevad tulekahjud ning intensiivsed sajuperioodid.