Eesti õhusaaste pole nii drastiliselt vähenenud ja juba on näha selle taastumist varasemale tasemele.

„Õhusaaste taset on kõige otsesemalt mõjutanud liikluskoormuse vähenemine,” sõnas Eesti keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi juhtimise osakonna juhataja Erik Teinemaa. Enim on vähenenud õhus lämmastikdioksiid, mis satubki linnaõhku peamiselt liiklusest. Vähemal määral on kahanenud süsinikoksiidi ja tahkete osakeste kogus – need saasteained tulevad peale liikluse paljuski ka eramute kütmisest.