Tõsi, Reformierakond on olnud aastaid võimul ja just nende valitsuste tegematajätmisi näeme keskkonnaküsimustes eriti valusalt: aastakümneid sisuliselt muutumatud süsihappegaasi emissioonid, lahendamata põlevkivitööstuse probleem, autostunud ühiskond, fookus lõputul majanduskasvul inimesi tarbima ärigtades jne. Samas paistab Kaja Kallas vähemalt sõnades probleemi tõsidust mõistvat. Ta on ka tunnistanud, et kliimakriisile ei pruugi olla head liberaalset lahendust, kus turg paneb kõik paika. See võiks olla lähtepunkt, mis ühendab muidu majandusküsimustes eri meelt erakondi ja ajendab neid keskkonnategudele.