Mismoodi meie inimesed selle projekti on vastu võtsid?

Projekt on eestimaalaste poolt väga hästi vastu võetud. Oleme saanud palju positiivset tagasisidet kogukonnaprogrammi kohta just selles võtmes, et äärmiselt tore on näha, et suur eraettevõte teeb sellist vastutustundlikku asja ja on loonud väga lihtsa võimaluse kõigil soovijatel vähendada oma ökoloogilist jalajälge ja anda midagi tagasi meie Eestimaa loodusesse.

Millised on olnud liitujate põhilised argumendid, miks nad tahavad sellesse kogukonda kuuluda?

Peamine põhjus kogukonnaga liitumisel on olnud üheskoos Eesti loodusesse panustamine, emotsionaalne side meie metsadega, vastutustundlikkus ja muidugi mugavus. See teadmine, et iga tankimisega, mida me igapäevaselt niikuinii teeme, saame teha midagi, mis aitab vähendada meie keskkonnamõju ja teha head. Mainimata ei saa jätta ka kogukonda kuulumise tunnet. Liikmetele väga meeldib see tunne, et lisaks talle on veel palju neid, kellel on sarnased väärtused ja tahe teha koos midagi paremaks.

Kui palju on Alexela kogukonnaprogrammiga liitujaid, kes nad pigem on ja kas see arv vastab ootustele?

Hetkel on kogukonnaprogrammis üle 28 000 eestimaalase (pisut rohkem kui näiteks Jõgeva maakonnas elanikke), kes ühel või teisel viisil on panustanud.

Hetkel on kogukonnaprogrammis üle 28 000 eestimaalase.

Liikmeid on igas vanuses mehi ja naisi. Liikmete arv on igati arvestatav ja tunnetatav, mis teeb meele rõõmsaks. Kindlasti ootame liikmeid juurde, sest mida rohkem meid on, seda suurem on ka ühine panus keskkonnale.

Tunnevad inimesed oma puukeste saatuse vastu huvi ka? Mida nad teada tahavad?

Ikka tuntakse huvi, peamiselt, et kuhu istutatakse ja kes istutavad.

Kuhu metsadesse puud jõuavad, kes neid istutab ja kui kaua pean ootama, enne kui minu ostetud puu mulda saab?

Puid istutatakse kaks korda aastas – kevadel ja sügisel – üle Eesti. Kogused piirkonniti kujunevad vastavalt sellele, kui suur on olnud kogukonnaliikmete ja Alexela ühine panus ja millised maakonnad on liikmed oma puude koduks valinud.

Puid istutatakse kaks korda aastas – kevadel ja sügisel – üle Eesti.

Istutusi organiseerivad meie lepingulised partnerid metsaühistud, kes on oma ala professionaalid. Lisaks metsadele istutame puid ka mittemetsamaadele, näiteks kasutusest väljas olevatele põllumaadele. See loob kindlustunde, et ka järgnevad põlved saavad näha tervet ja tugevat metsa.

Missugune on Alexela tulevikuunistus, kuidas kogukonnaprogramm võiks meie elu mõjutada?

Soovime kasvada programmiks, milles meie tänased ja tulevased liikmed saavad kaasa lüüa väga erinevates kogukonda kaasavates projektides. Usume, et areng sünnib koostööst ja soovime Eesti inimestele luua võimaluse panustada võimalikult mugavalt enda ning oma kogukonna jaoks olulistesse teemadesse – kas või kogukonnapargi, mänguväljaku vms loomisesse.

Kuidas saab liituda Alexela kogukonnaprogrammiga?

Liituda saab näiteks Alexela telefoniäpis või veebis ja edaspidi panustab kogukonnaliige igalt oma tangitud kütuseliitrilt 1 sendi puufondi ja sama palju lisab Alexela omalt poolt. Liige saab ise valida omale südamelähedase maakonna, kuhu ta soovib, et tema puukesed istutusperioodidel maha pandaks. Keskmiselt koguneb ühe paagi pealt neli uut puud (50 l paagi arvestusega).

Alexela kogukonnaprogramm

Rohkem infot kogukonnaprogrammi kohta leiad lehelt www.alexela.ee/kogukond.

Jaga
Kommentaarid