Kohtumisel peetakse aru Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) ja energia-, keskkonna- ja veenõukogu (CEEW) aruande üle “Stockholm+50: Unlocking a Better Future” ja noorte koostatud ülevaate üle, mis toob esile noorte visiooni jätkusuutliku ja õiglase tuleviku kujundamisest. SEI ja CEEW aruanne tõi välja, et otsustavalt tuleb tegelda puuduva järjekindlusega poliitikakujundamises, nõrkade mitmepoolsete suhetega ja vastutuse puudumisega. Noorte ülevaade kutsus poliitikuid üles noori senisest enam aruteludesse ja poliitika kujundamisesse kaasama.

Kohtumise tulemuseks on arutelude kokkuvõte, mitte deklaratsioonid või otsused, ning aruteludes osalevad ÜRO liikmesriikide keskkonnaministrid. Eestit esindab kohtumisel keskkonnaminister Erki Savisaar ja kohal on ka ÜRO peasekretär António Guterres. Kohtumisele eelneval kolmel päeval toimuvad erinevad ministrite eelkohtumised ja nendega seotud üritused, mida korraldavad kodanikuühiskond, akadeemilised ringkonnad, ettevõtted ja vabaühendused.

Esimene ÜRO keskkonnakonverents toimus 1972. aastal ning kohtumise lõppdokument, Stockholmi deklaratsioon, sisaldas mitmeid põhimõtteid, mis siiani kujundavad globaalset keskkonnajuhtimist ja läbirääkimisi. Kohtumise teine tulemus oli ÜRO keskkonnaprogrammi (UNEP) asutamine ja ülemaailmse keskkonnapäeva ellukutsumine, mida peetakse siiani igal aastal 5. juunil.