Auhindu jagati neljas kategoorias: taasühinemine loodusega; kuuluvustunde taastamine; seda enim vajavate kohtade ja inimeste esikohale seadmine; ning ringmajandusel põhineva tööstusökosüsteemi kujundamine ja elutsüklipõhise mõtlemise toetamine. Igas kategoorias pälvisid auhinna kaks juba läbiviidud ning kaks perspektiivikat projekti. Lõppenud projektidest esimest kahte tunnustati vastavalt asetusele 30 000 ja 20 000 euroga, samas kui planeerimisjärgus projektide puhul olid auhindade summad poole väiksemad.

Kuuluvustunde taastamise kategoorias kandideeris auhinnale ka Tartu Autovabaduse puiestee, ent võitjaks osutus Viinis valminud ehitusprojekt, mis tõstis esikohale sotsiaalse ning ehitusliku jätkusuutlikkuse. Teise koha saavutas Kaunases loodud digitaalne kaardistamise rakendus, mis aitab kohalikel elanikel olla kaasatud nende eluruumi puudutavatesse otsustesse. Teistes kategooriates võitsid projektid, nagu liivaluidete süsteemide taastamine Barcelonas ning mänguasjade ümbertöötlemine Lissabonis.

Uue Euroopa Bauhausi projekti käivitas mullu Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ning selle eesmärk on kaasata kodanikke oma kodukoha ümber kujundamisesse, et see oleks jätkusuutlik, kaasav ja kultuuriliselt rikastav. „Uus Euroopa Bauhaus võimaldab teha käegakatsutavaid muutusi kohapeal: saavutada meie kliimaeesmärgid ja parandada linnade, külade ja piirkondade elukvaliteeti. Festival on suurepärane võimalus süvendada arutelusid ja kohtuda inimestega, kes ehitavad üles kestliku, kaasava ja ilusa tuleviku,“ ütles president von der Leyen.