Euroopa keskkonnarganisatsioonide võrgustikud koostöös kohaliku tasandi partneritega on kokku pannud ühise raporti, mis näitlikustab rahastu suutmatust adresseerida elurikkuse kriisi ning paljastab elurikkust kahjustavaid investeeringuid ning reforme üheksas Kesk- ja Ida-Euroopa riigi taastekavas.