„Olukord läheb paremuse poole, aga mitte piisavalt kiiresti. On tunda suhtumist, et teeme nii vähe kui võimalik,“ võttis raporti tulemused kokku selle üks autoreid, SEI Tallinna kliima- ja energiaprogrammi ekspert Kaidi Kaaret. Tema sõnul kumab läbi, et majanduslikke eesmärke on olulisem saavutada kui kliimaneutraalsust.