2021. aastal osales Eestis säästva arengu nädalal 62 algatust, olles sellega suurima algatuste arvuga riik Põhja- ja Ida-Euroopas. Nädal toimub 20.-26. septembril 2022 ning sinna võib lisada kõik üritused mis toimuvad perioodis 18. september kuni 8. oktoober.

Osalevale organisatsioonile piiranguid pole, aga oluline on see, et üritus pole loodud kasu saamise eesmärgil, vaid see panustaks ühte või mitmesse jätkusuutliku arengu eesmärki (SDG). Mingeid lisakohustusi osalemisega ei kaasne, vaid annab võimaluse saada suuremat kõlapinda oma ettevõtmisele ja organisatsioonile. Samuti on võimalik oma initsiatiivi kuvada lehel kesta.me , mis on suunatud eelkõige Eesti publikule. Selle jaoks oleks vaja võtta ühendust Riigikantseleiga.

Osalemiseks on vaja enda ettevõtmine Euroopa säästva arengu nädala kodulehel registreerida. Registreerimisel tuleb mõelda, millisesse säästva arengu eesmärkide valdkonda üritus oma panuse annab - kvaliteetne haridus, jätkusuutlik linnakeskkond, looduskeskkond jne.

Initsiatiivi algataja on Euroopa säästva arengu võrgustik (ESDN).