Praeguseks on teada antud säästva arengu nädala lehele ligi 70 põnevate ürituste korraldajat. Lehel on registreeritud kõige enam tervisespordiüritusi, kuid lisatud on ka mitmeid looduskeskkonna ning kliimateemalisi üritusi.

Üritusi seinast seina

Säästva arengu eesmärgid panustavad paljudesse teemadesse, alates vaesuse vähendamisest kuni rahvusvahelise arenguabi pakkumiseni. Globaalset ebavõrdsust leevendava Eesti organisatsiooni Mondo ja Avatud Eesti Fondi vedamisel on 29. septembril toimumas XXV Avatud Ühiskonna Foorum teemal „Kliimamuutused ja ränne“ ning 30. septembril noorte kliimaüritus „Inspired!“.

Teadus- ja ärilinnakus Tehnopol, mis toetab maailmamuutvat innovatsiooni ning tehnoloogiaettevõtlust, toimub Euroopa säästva arengu nädala raames mitmeid üritusi, näiteks 23. septembril toimus „Rohehommik – Kuidas muuta enda äri kestlikuks?“. Järgmisena on plaanis 4. oktoobril toimuv Innovatsiooniliidrite Klubi korraldatav üritus „Iduettevõtte-suurettevõtte matchmaking 4: Rohepööre ja jätkusuutlikkus“ ja 26.-27. oktoobril toimuv rohetehnoloogia aasta tippsündmus GreenEST Summit, mille üheks korraldajaks on Tehnopol.

Mis on säästev areng?

Diana Tamm MTÜ Mondost sõnastab säästva arengu järgmiselt: „Mondo töötab 12 riigis üle maailma ja ka Eestis. Meie jaoks on säästev areng ennekõike täna allpool toimetulekupiiri elavate kogukondade jaoks võimalus saavutada inimväärne elu, toiduturvalisus, ligipääs kvaliteetsele haridusele ja tervishoiule. Pidades silmas kliimakriisi ja elurikkuse kadu peaks lääneriikide jaoks aga eesmärk olema pigem kasvu pidurdamine ja isegi kokkutõmbamine, et mahtuda Maa tegelike ressursside piiresse ja õppida elama „piisavuses“. Säästva arengu nädal tuletab meile kõigile loodetavasti meelde, et meil on ainult üks planeet.“

Pidades silmas kliimakriisi peaks lääneriikide jaoks olema eesmärk kasvu pidurdamine

Diana Tamm

Sellele, kuidas erasektor saaks ühendada enda eesmärgid säästva arengu omadega ja kuidas mõõta ettevõtte mõju järgmise 5 aasta jooksul, pakub lahendust teadus- ja ärilinnaku Tehnopol rohetehnoloogia valdkonnajuht Ragmar Saksing: „Ettevõtetega vesteldes on selgunud, et valdavalt ei osata selgitada, mida rohepööre nende jaoks sisuliselt tähendab. Infot ja ka vastuolu on palju. Sellest inspireerituna oleme Tehnopolis töötamas välja rohepöörde teenust. Plaan on aidata koostada ettevõtetele teekaarti jätkusuutlikuks ettevõtteks muutumisel. Keskendume kaheksale keskkonnaga seotud säästva arengu eesmärgile: vesi, energia, taristu ja innovatsioon, säästev tarbimine ja tootmine, kliima muutuste teadmised, ookeanid ja mered, ökosüsteemid ja elluviimise meetodid.“

Säästvat arengut on võimalik fookusesse võtta ka disainis. Selleaastane Disainiöö toimub oma mitmekülgse programmiga 19. septembrist kuni 25. septembrini. 17. Disainiöö peakorraldaja Ilona Gurjanova ütleb: „Selleaastane festival keskendub kestlikkusele, ringmajandusele ja rohedisainile. Oleks kohatu rääkida ainult esteetikast ajal, mil läheduses vihisevad kuulid, kliimakatastroofid mõjutavad igapäevaelu ning majanduskriis sunnib elu ümber korraldama. Disainiööl saab näha rohkesti keskkonnasäästlikke lahendusi, uuenduslikke materjale ja läbi taaskasutuse loodud kauneid esemeid. Rahvusvahelised eksperdid räägivad, millest õppida ja mida uusi keskkondi disainides vältida ning toimub mitmeid töötube nii täiskasvanutele kui lastele.“

Säästva arengu eesmärgid ning tegevuskava aastani 2030 on kokku lepitud 2015. aastal ÜRO tippkohtumisel, mis sisaldab 17 ülemaailmselt kestliku arengu eesmärki. Eestis viiakse neid eesmärke ellu pikaajalise strateegia „Eesti 2035“ alusel. Lisaks 17 ülemaailmsele säästva arengu eesmärgile jälgitakse Eestis ka kultuuriruumi elujõulisuse eesmärki. Eesmärkidesse saame panustada meie kõik - riik, kohalikud kogukonnad, haridusasutused, ettevõtjad, indiviidid ja teised osapooled.

Kui oled juba korraldamas midagi sarnast või tuli nüüd just hea mõte midagi sellist planeerida, siis jõuad veel enda ettevõtmise Euroopa säästva arengu kaardile märkida. Seda saad teha aadressil www.esdw.eu. Kui tahad uurida, mis täpsemalt ikkagi säästva arengu eesmärgid on, uuri lehelt kesta.me.