Senikaua, kuni on veel lootust, peaks tegema kõik mis võimalik, et elurikkust säilitada ja kliimamuutuse halvimaid stsenaariume ära hoida. Aga seda ei tehta. Ei tehta, sest leitakse, et arvestada tuleks kõigi inimühiskonna valdkondadega ning igavene majanduskasv tuleks säilitada. Mille me siis lõpuks valime, kas kokkuhoid praegu ja suhteliselt hea elu ka tulevikus või hea elu praegu ning keskkondlik ja ühiskondlik katastroof tulevikus?