Osoonikiht on maakera ümbritsev gaasikilp, mis kaitseb Maad päikese ultraviolettkiirguse eest. 1980ndate alguses märkasid teadlased, et osoon Antarktika kohal olevas stratosfääris on oluliselt vähenenud ning kümnendi lõpul selgitati välja ka selle põhjus. See ajendas maailma riike liituma Montreali protokolliga, mis kohustab osalisi kindlustama täielikku kontrolli osoonikihti kahandavate ainete tootmise, kasutamise, impordi ja ekspordi üle.