Olukorra tõsidus jõudis paljudele kohale 12. jaanuaril, kui Läti meteoroloogiakeskus andis piirkonnas välja punase hoiatuse, mille järgi on suurel alal suur risk saada märkimisväärset kahju ja inimelud võivad olla ohus. Päev hiljem katkestati õppetöö mitmes piirkonna koolis ning elanike tarbeks pandi valmis evakuatsioonibussid, mis neid ohutusse piirkonda transpordiks. Töötati väsimatult, et tugevdada tamme, mis kaitsevad linna Daugava vägevuse eest. Veetase ulatus 14. jaanuari hommikul 8,91 meetrini üle jaama nullmärgi, Jēkabpilsi elanikud hoidsid hinge kinni, et tammid peaks ja veetase enam ei tõuseks. Olukord hakkas paranema 16. jaanuaril.