Murdepunktini jõutakse siis, kui nullheitega lahendus muutub konkurentsivõimelisemaks kui senine suure süsinikuheitega variant. Šveitsis Davosis maailma majandusfoorumil avaldatud aruandes öeldakse, et kolm „supermurdepunkti“ vähendaksid heidet sektorites, mis tekitavad 70% maailma kasvuhoonegaaside heitkogusest.