Suur roll on põlevkivitööstusel

Globaalse ületarbimise päev tähistab seda kuupäeva aastas, mil inimkond on kasutanud ära kõik bioloogilised ressursid, mida planeet Maa on võimeline aasta jooksul taastama või taastootma. See tähendab, et kõik, mida tarbime järgneva aasta jooksul, võtame võlgu planeedi ressurssidest ning loome ökoloogilist defitsiiti. Kusjuures ka eelmiste aastate võlg on veel tasumata.

2018. aastal oli ületarbimise päev Eesti jaoks 30. märts, 2021. aastal 23. märts. Eesti puhul on ületarbimise päev seotud eelkõige riigi suure süsinikujalajäljega, mis tekib meie põlevkivil põhineva energiatööstuse tõttu. Märkimisväärselt suured on aga ka Eesti ühiskonna liikuvusest tekkinud süsinikuheide ning toidu tootmine.

Muutused energiatootmises ja transpordis

TalTechi rohepöörde prorektori Helen Sooväli-Seppingu sõnul on ületarbimise päev indikatsioon meie tegevustele. Kui Eesti on võtnud endale eesmärgi saada kliimaneutraalseks aastaks 2050, siis ületarbimise päev näitab meile, et me pigem panustame globaalsesse kliima- ja elurikkuse kriisi, kui vähendame seda.

Ületarbimise vähendamine nõuab struktuurseid muutusi ühiskonnas.

Helen Sooväli-Sepping

„Eestis saame positiivset muutust luua, vähendades energiatootmise keskkonnamõju. Samuti on oluline teadvustada toiduraiskamist ning vajadust ümber struktureerida transpordikasutus. Ületarbimise vähendamine nõuab ühelt poolt tarbimisharjumuste muutusi, teiselt poolt aga struktuurseid muutusi ühiskonnas, selget rohepoliitikat ning kliimanutikaid tehnoloogiaid muutuste ja poliitikate ellu rakendamiseks,“ leiab Sooväli-Sepping.

Maa ületarbimise päeva arvutamiseks jagatakse planeedi biovõimsus (ökoloogiliste ressursside hulk, mida Maa suudab sel aastal genereerida) inimkonna ökoloogilise jalajäljega ja korrutatakse päevade arvuga aastas. Ülemaailmselt on see päev tänavu 13. mail. Ülemaailmset ületarbimise päeva (Earth Overshoot Day) arvutab Global Footprint Network alates 2006. aastast, kasutades selleks andmeid aastast 1961. See kuupäev nihkub paraku aastatega aina varasemaks.