„Kui jätame ehitussektoris rohepöörde tegemata, kallineb hoonete ehitamine ja kinnisvara ülalhoidmine. Keskkonnajalajälge vähendades on meil võimalik tagada inimestele taskukohane elamine nii linnas kui ka maal,“ rõhutas Pärtel-Peeter Pere, kes juhtis Rohetiigri ehituse teekaardi koostamist. See ilmus teisipäeval. Sektori tuleviku kindlustamiseks soovitab tegevuskava 2040. aastaks selle CO₂-jälge 85% vähendada.