Üleujutuste tagajärjel toimus üle 350 maalihke, mis kahjustasid taristut, sh vähemalt 500 teelõiku. Olukorda halvendas see, et üleujutustele oli eelnenud põud, mis vähendas pinnase võimet vett vastu võtta. Seetõttu jäi peale tänavate vee alla üle 5000 farmi, teatas kohalik põllumeeste ühing.