• Arengumaade väiketalunikud saavad oma toote eest miinimumhinda (minimum price), mis katab kulud ja võimaldab kestvat arengut.

  • Istanduste ja tootmisühistute töölised saavad inimväärset palka (living wage) ja töötavad inimlikes tingimustes.

  • Tootmisprotsessis on keelatud kasutada orja- ja lapstööjõudu.

  • Õiglase kaubanduse hinnalisa või lisatulu kasutatakse kogukonna sotsiaalseks arenguks (Fairtrade Premium).

  • Tootmisel lähtutakse keskkonnasäästlikest põhimõtetest.

Kuidas saab aga ettevõte märgisega liituda? Sellest tuleb juba lähemalt juttu saates!

Kuula:

1x
00:00