„Keskkonnaamet peab keskkonnakompleksloa taotluse menetlemisel ja planeeritava tegevuse hindamisel kõige tähtsamaks seda, millised on selle järjepideva planeeritava tegevusega keskkonnale avalduda võivad keskkonnamõjud, seetõttu ka keskkonnamõju hindamine algatati. Uus Enefit 280-2 põlevkiviõli tootmise tehas planeeritakse juba tegutseva ja loaga tegevuse kõrvale, mistõttu muutub oluliseks kumulatiivne koosmõju,“ selgitas keskkonnaameti ringmajanduse osakonna juhataja Reet Siilaberg.