Õiendame esmalt ära ühe olulise aspekti: väljend „kliimamure“. Aastaid on sellest räägitud kui kliima- või ökoärevusest, ent tänavune inimarengu aruanne toob esile, et see ei pruugi olla sobivaim termin: „Ärevus ei pruugi sisaldada seost tajutud ohu ja subjektiivse tunde vahel, vaid jätab võimaluse seda tõlgendada isikliku negatiivse emotsioonina, mis ei ole ilmtingimata seotud reaalse ohuga. Kliimaga seotu puhul ei ole aga tegemist mitte subjektiivse tunde ega vaimse tervise häirega, vaid „päriselu stressoriga“. Kliimaärevus ei anna piisavalt selgelt edasi, et emotsionaalse reaktsiooni taga on reaalne ja tõsine probleem.“