Kuumaga suremus kasvab

Lisaks soojussaartele ohustavad nõrgemaid inimgruppe ka kliimamuutusest tingitud üha intensiivsemad ja sagedasemad kuumalained. Soojussaared ja kuumalained kombineerituna tõstavad näiteks eakamate inimeste jaoks kuumasurmade riski. „Lisaks suureneb Euroopa rahvastiku haavatavus ka linnade tihenemise ja rahvastiku vananemise tõttu, mis koos kuumalainetega kujuneb tulevikus ühiskonnale üsna suureks riskiks,“ rääkis Blaz Kurnik Euroopa Keskkonnaagentuurist Reutersile.

2021. aasta juunikuise kuumalaine ajal kasvas Eestis suremus 40%.

Kuumasurmade trendi on Euroopas juba aastaid täheldatud. Näiteks oli Suurbritannias 2003. aasta augusti kuumalaine ajal kuumaga seotud surmade arv linnades kaks korda kõrgem kui maapiirkondades. Ka Eesti ei jää trendist puutumata: näiteks 2021. aasta juunikuise kuumalaine ajal kasvas Eestis suremus 40%, kirjutas toona Eesti Päevaleht. Tolle aasta juunis suri 1400 inimest, mis on enam kui 200 surma rohkem kui juunikuus tavaliselt.

Kuumuse ja surmade seost on maailmas palju uuritud, kuid Eesti kohta on teadaolevalt ainult üks seda teemat põhjalikult käsitlev töö: Kaidi Rekkeri 2014. aastal valminud magistritöö. Rekker uuris 2010. aasta väga kuuma suve suremust ja leidis, et kuumalainete perioodil oli keskmine liigsuremus eeldatud suremusega võrreldes 30,6% suurem. Samas ei tapa kuumus silmatorkaval moel, vaid mõjutab krooniliste haiguste ägenemist. Rekkeri magistritöö osutab, et kuumalainetega seotud peamised liigsurmajuhtude põhjused on südame-veresoonkonnahaigused (40–50%), samuti hingamiselundite haigused (10%), peaaju veresoonte (10%) ja neeruhaigused.

Euroopa Keskkonnaagentuur tungivalt soovitab riikide valitsustel võtta kasutusele meetmeid, mis vähendaksid soojussaare efekt linnades. Nende hulka kuuluvad näiteks rohkemate rohe- ja veealade toomine linnadesse. Näiteks Pariisi linnavalitsus on agentuuri soovitust juba ellu viimas ja muudab pilootprojekti raames kümne kooli ümbruse rohelisemaks ja jahedamaks, lisades haljastuse hulka muuhulgas ka põuakindlaid taimi.