Samas ei ole keskkonnaamet üdini kindel tegevuse ohutuses. „Keskkonnaametil ei ole täit veendumust, et rehviplokkide kasutamine ei tekita saastet. Pikaajalisi esinduslikke uuringuid on vähe ning teatud uuringud viitavad keskkonda viidud rehvidest raskmetallide leostumisele,“ kirjutab keskkonnaamet vastuses ettevõttele, mis soovis saada luba toota rehviplokke.