Kliimaministeerium valmistab lisaks kliimaseaduse väljatöötamisele ette mitmeid olulisi muutusi – üleminek taastuvenergiale, metsaressursi kestlikum kasutamine, keskkonnasõbralikumale transpordile üleminek, jäätmereform, elurikkuse suurendamine ja looduse taastamine. Kõikides nendes teemades on oluline, et otsused tehakse kaalutletult ja faktidele toetudes.

Aveliina Helm nentis, et kliimamuutuse ja elurikkuse kaoga seotud väljakutsed on aina pakilisemad ning käegakatsutavamad nii Eestis, Euroopas kui ka kogu maailmas. „Valdkond on väga lai ja infot, milles peab orienteeruma, on palju. Olen kindel, et häid ja edasiviivaid samme saab astuda vaid siis, kui otsuste tegemisel on kättesaadav aja- ja asjakohane teaduslik taustainfo. Soovin tuua ministri meeskonda laiapõhjalist teaduslikku teadmist valdkonna väljakutsetest ja lahendustest. Loodan, et saan sellega kaasa aidata Eesti looduse, keskkonnaseisundi ja inimeste heale käekäigule,“ sõnastas Helm oma töösuuna ministri nõunikuna.

Aveliina Helm on Tartu Ülikooli taastamisökoloogia professor, ökoloogilise taastamise ühingu Euroopa sektsiooni juhatuse liige, ÜRO egiidi all tegutseva valitsustevahelise elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu (IPBES) ekspert ning mitmete tunnustatud rahvusvaheliste teadusühingute liige. Helm on hetkel ka Eestimaa Looduse Fondi nõukogu esimees. Ta taandub Eestimaa Looduse Fondi nõukogu liikme kohalt. Teadustööga Tartu Ülikoolis Aveliina Helm jätkab ja alustab ministri teadusnõunikuna osaajaga tööd alates 1. juulist.