Jäätmejaamale väljastatud keskkonnaloast selgub, et muuhulgas hoiustati seal happeid, elavhõbedat, saastunud pakendeid, patareisid, akusid, värve, liime ja lakke. Miks ei teadnud päästjad, mis neid ees ootab?