Vaid rumal või pahatahtlik suudab eirata tõsiasja, et Euroopa ja kogu maailm on silmitsi aina ebastabiilsemate ilmastikuoludega.

Vaid rumal või pahatahtlik suudab eirata tõsiasja, et Euroopa ja kogu maailm on silmitsi aina ebastabiilsemate ilmastikuoludega, mis hävitavad põllumajandust ja kahjustavad riikide iseseisvust. Kuigi Eesti seisukoht on looduse taastamist toetav, on osad Eesti europarlamentäärid liitunud oma riigi huvide vastase kampaaniaga.

Määrus, mille vastu populistid võitlevad aitab Eestis ja kogu Euroopa Liidus muuta kestlikud põllumajandus-, kalandus- ja metsanduspraktikad konkurentsivõimeliseks, parandades ka loodussäästlikult majandavate Eesti tootjate turupositsiooni. Samuti on looduse taastamise määrusel Eesti toidukasvatajatele Euroopa Liidu ühisturul konkureerimiseks positiivne mõju.

Vaja on tegutseda

Looduse taastamise määruse vastuvõtmine aitaks oluliselt kaasa Eesti majanduse konkurentsivõime tugevdamisele ja toidujulgeoleku tagamisele. Looduslike elupaikade hävinemisest põhjustatud kliimamuutus teeb Eesti põllupidajatele suurt tuska. Ilmastiku tõttu pole paljudes farmides olnud võimalik saaki kasvatada ja loomadele ei jätku sööta. Põud on kohati hävitanud kuni 90% saagist. Toidukasvatajatele on ilmastik muret valmistanud juba mitmeid aastaid ja probleemid on ajas kahjuks vaid süvenenud. Seetõttu soovivad Eesti põllupidajad eriolukorra välja kuulutamist.

Silmade kõvasti-kõvasti kinni pigistamine enam ei aita. Käimas on kahekümne viies tund ja vaja on tegutseda.

Täna kell 13:00 toimub Euroopa Parlamendis hääletus, mille mõju Eestile võib tunduda väike, aga mis Euroopa kui terviku looduse taastamise seisukohast on siiski ainuvõimalik samm. Ootan kõigi meie vabariigi seitsmelt saadikult toetust tänapäeva parimatest teadmistest lähtuvale looduse taastamise määrusele, sest vastupidine oleks halb nii meie põllupidajatele kui kogu mandrieuroopa keskkonnale. Populistide üles klopsitud kukepoks antud teemal on lühinägelik ja ohtlik, sest ei farmerid ega keegi meist ei saa ennast loodusseadustest kõrgemale tõsta.

Kui määrust vastu ei võeta, mürgitamist ja saastamist jätkatakse vanaviisi, süsinikku paisatakse õhku endisel hulgal ja selle sidumist ei soosita, oleme õige pea põlvili. Silmade kõvasti-kõvasti kinni pigistamine enam ei aita. Käimas on kahekümne viies tund ja vaja on tegutseda. Sellest aru saamiseks ei pea sinu eesnimi Severn või Greta olema. Tänapäeva Euroopas on see igaühel juba emapiimaga kaasa antav teadmine.