Krustok ütles, et ametnike minek erasektori ametikohtadele on loomulik ja seda võiks isegi julgustada. „Lõpptulemusena me tahaksimegi, et inimesed nii ametkonnas kui erasektoris tunneksid neid teemasid, liiguksid nende vahel. Me tahaksime ka seda, et avalikus sektoris oleks rohkem pädevust ettevõtluse kontekstis,“ ütles ta. „Omaette küsimus on see, et kas see, mida sa erasektoris teed, peaks toetama teistsuguseid väärtusi kui see, millega sa oled tegelenud avalikus sektoris ja vastupidi,“ leidis Krustok, et riigiasutusest eraettevõttesse minek tekitab siiski eetilisi küsimusi.

Samuti arutati saates kliimaministeeriumi juurde loodud kliimanõukogu funktsiooni ja koosseisu. Valner tõi esile, et tegemist ei ole teadlaste koguga. Ta ütles, et tema hinnangul peaksid teadlased olema need, kes meie kliimamuutuste vastast võitlust juhivad.

Vasser täiendas, et jääb mulje, nagu oleks kliimanõukogu suvaliselt kokku pandud. „Kus need noored siis jäid?“ küsis ta, juhtides tähelepanu tõsiasjale, et nõukogu keskmine vanus on võrdlemisi kõrge.

Miks vajab ametnike erasektorisse minek saatejuhtide arvates avalikku debatti? Kes võiks saada kliimaministriks, kui Kristen Michalist peaks saama peaminister? Kuula lähemalt saatest.

1x
00:00

Madis Vasser tegeleb energeetikateemadega keskkonnaühenduses Eesti Roheline Liikumine ning Mart Valner tegutseb keskkonna- ja kliimavaldkonna huvikaitseeksperdina Arengukoostöö Ümarlauas.