Ettevõtluse parim osa on targad ja ägedad inimesed

Ettevõtlus tuleb aga lisaks loodetavale edule ka portsu õppetundidega. Kuna Triin on varasemalt näinud ja on ka praegu ehitamas pigem start-up ettevõtteid, ütleb ta, et idufirmandus on veel üks eriliselt keeruline ja energiat nõudev ettevõtlusvorm. „Õppetund on minu jaoks kindlasti olnud see, et kuitahes lähedalt sa ettevõtte ehitamist näed, ei anna see õrna aimu sellest, kui keeruline ja vastutusrikas on selle asutaja elu. Kui töötajana vastutad selle eest, et su oma töö oleks hästi tehtud, siis ettevõtja vastutab lõpuks kogu idee õnnestumise, töötajate heaolu, müügi, rahastuse leidmise ja veel saja teema eest.

Kõige toredam on aga see, et saad ise mõjutada kellega koos töötad ja keda oma meeskonda kaasad. Targad ja ägedad inimesed, kellega koos suuri asju teha, on alati ettevõtluse parim osa,“ räägib ta.

Grünfini üheks rolliks on edendada kestlikkust

Grünfini põhiline missioon on see, et kõik inimesed saaksid investeerida oma raha lihtsalt ja mugavalt maailma parimatesse mõju esikohale panevatesse ettevõtetesse. „Meie kui ettevõtte jaoks on kõige olulisem suunata see raha sinna, kus meie maailmale kõige suurem kasu tekib.

Samal ajal on meie jaoks oluline hea tootlus, likviidsus ja hajutatus – tulususes ei pea kindlasti kompromisse tegema, jätkusuutlikkus on sellele pigem positiivse mõjuga. Kõik meie portfelli kuuluvad ettevõtted on liitunud Pariisi kliimakokkuleppega ehk on võtnud eesmärgiks saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050.

Oluline on ka sotsiaalne aspekt. Meie kliendid teevad enda jaoks palju – säästavad ja koguvad oma finantsturvalisuse jaoks ning seega tunnevad ennast hästi ja kindlalt,“ räägib Triin.

Kui hästi on nende platvorm vastu võetud? „Klientide tagasiside on olnud väga positiivne, paljud hindavad kõrgelt seda, et roheliselt investeerimine on tehtud väga lihtsaks. Kui teha elus juba nii ehk naa jätkusuutlikke valikuid, siis see kuhu oma säästud panna, on väga olulise tähtsusega ning omab isiklikule jalajäljele suurt mõju. Valdav osa inimestest ei soovi ise instrumente analüüsida ja valida, vaid olla lihtsalt kindel, et nende vara on heas kohas, kasvab stabiilselt ning omab maailmale positiivset mõju.“

Eestlaste finantsteadlikkus kasvab jõudsalt

Grünfini kliendiprofiil on mitmekesine. „Meie kliendid on nii eraisikud, kes koguvad raha endale või oma lastele, väikeettevõtted, kes soovivad teenitud raha kasvama panna ja tööandjad, kes kasutavad meie investeerimisplaani oma töötajate hoidmiseks ja motiveerimiseks,“ selgitab Triin.

Roheteemad on olulised just nooremale põlvkonnale ning nende seas on ka investeerimine ja oma finantsvabaduse ülesehitamine väga tähtsad. „Me oleme väga rõõmsad, et läbi meie investeerib mehi ja naisi peaaegu võrdselt ning meie missioon ja lihtne toode teevad selle ka alustajatele sobivaks.

Uute klientidena on meiega liitunud mitmed oma töötajatest ning keskkonnast hoolivad ettevõtted, kes näevad suurt väärtust nii sellest, et aitavad oma inimestel säästmise ja investeerimisega algust teha, kui ka selles, et investeerimisplaan aitab vähendada töötajate voolavust ja väärtustada oma talente,“ selgitab Triin.

Triin räägib, et eestlaste finantsteadlikkus on iga aastaga kiiresti kasvanud. „Isegi see, kui mõtteharjutusena võetakse omaks idee, et igaüks ise vastutab oma finantsturvalisuse ja tulevikus hakkamasaamise eest ise, teeb ühiskonnas palju head.“

Kuid, roheliselt investeerimist nähakse täna veel siiski päris kitsalt. „Eeldatakse, et see tähendab vaid päikeseparke ja tuuleenergiat ning arvatakse justkui peaks kompromisse tegema tootluses. Tegelikult on jätkusuutlikkuse poole liikumine ülemaailmne pöördumatu ja positiivne trend, milles mitteosalevad ettevõtted jäetakse lõpuks oma klientide, investorite ja ka töötajate poolt kehvemasse seisu. Seega rohetrendi järgimine nii tarbimises kui ka investeerimises pole mitte puukallistamine, vaid teadlik ja tasuv võitjate poole hoidmine,“ selgitab Triin.

Planeedi limiite tuleb mõista

Triin usub, et paljud tööstusharud teevad küll olulisi pingutusi ja liiguvad jätkusuutlikkust silmas pidades õiges suunas, aga probleem seisneb kiiruses. „Kiiruse parandamiseks oleks vaja rohkem rahvusvahelisi kokkuleppeid riikide vahel ning väga tugevaid sanktsioone nendele, kes ei taha kokkulepetega kaasa minna. Kui vaadata suurt pilti, siis väga suured ettevõtted peavad kiiresti ennast muutma, selle mõju on kõige suurem. Näiteks on Exxon Mobile’i jalajälg sama suur nagu tervel Eesti riigil,“ räägib ta ning lisab: „Näen, et kõige olulisem roll kiirete efektiivsete sammude astumisel on odaval rohelisel energial ja selle laialdasel kasutuselevõtul võimalikult paljudes valdkondades. Selleks peavad kiiresti arenema ka energia salvestusvõimalused.“

Milline on hetkel kõige põletavam keskkonnaprobleem? „Võib vastata filosoofiliselt, et keskkonna kõige suurem probleem on inimene ja ilma inimeseta liiguks kõik üsna kiiresti paremuse poole. Aga siit mõtet edasi arendades saab öelda, et inimese enda kõige suurem probleem on see, et ta on mugav ja laisk ning hakkab liigutama alles siis, kui on väga valus või kui kuskil mujal on palju mugavam ja odavam lahendus. Seega ma loodan, et paljud meie praegused probleemid saavad lahendatud mugavamate, odavamate ja keskkonnasõbralike alternatiividega või siis valusate regulatiivsete karistustega,“ arutleb Triin.

Ta lisab, et meie planeet saab päästetud, kui me kõik – inimesed, ettevõtted ja riigid – ei tarbi rohkem kui maa suudab ennast taastada. „Planeedil on limiidid ja kui suudame neid limiite mõista, neist kinni pidada ja hoida kogu oma tegevust neis piirides, siis saamegi lõputult oma planeedil elada.“