Konkursi peakorraldaja Annija Emersone peab innovatsiooni ja koostööd võtmeteguriteks, et panna alus muutustele ühiskonnas. „Meie eesmärk on üles leida, võimendada ja kiirendada mõjukaid ning jätkusuutlikke algatusi, millest saaksid muutuste käivitajad ning eeskujud teistele,“ ütles Emersone.

Baltic Sustainibility žürii liikme ja Rimi vastutustundliku ettevõtluse juhi Katrin Batsi sõnul oli eelmine aasta meie jaoks väga edukas just seetõttu, et Eestist jõudis finaali rohkem kandideerijaid kui teistest Balti riikidest. „See näitab, et meie jätkusuutlik ettevõtlus on heal tasemel ning ootan põnevusega tänavusi innovaatilisi projekte,“ lisas Bats. Kokku laekus eelmisel aastal Balti riikide ülesele konkursile üle 240 avalduse.

Kategooriad seinast seina

Seitse auhinnakategooriat hõlmavad kõiki jätkusuutlikkuse tahke – alates rohujuuretasandi ettevõtmistest kuni tipptasemel tehnoloogiliste uuendusteni. Esimene kategooria on kliimakriisi leevendav innovatsioon – algatused, mille eesmärk on tegeleda kliimakriisiga, töötades välja uuenduslikke lahendusi, mis vähendavad kasvuhoonegaaside heitkoguseid, leevendavad kliimamuutuste mõju ja edendavad vastupanuvõimet kliimamuutustele.

Järgmine kategooria on ringmajandus. Sinna on oodatud kandideerima projektid, mis keskenduvad ressursitõhususele, toidusektori uuendustele ja jäätmete vähendamisele; lahendustele, mis hoiavad tooteid ja materjale kasutuses ning taastavad looduslikke süsteeme. Kolmas kategooria on linnaareng, mis hõlmab programme, mis näevad ette rohelisemaid linnu, ruume ja liikuvust, kujundades säästvaid linnakeskkonna lahendusi, edendades rohelist taristut ja suurendades linnade bioloogilist mitmekesisust.

Samuti on oodatud kandideerima energiatehnoloogiate lahenduste autorid. Siin alla mõeldakse lahendusi, mis kiirendavad üleminekut puhtale energiale, võttes kasutusele tehnoloogiad, mis vähendavad kasvuhoonegaaside heitkoguseid, suurendavad energiatõhusust ja edendavad taastuvaid energiaallikaid.

Eraldi kategooriana on välja toodud sotsiaalsed algatused ehk püüdlused, mille eesmärk on tõsta ühiskonna heaolu, lahendades sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid probleeme, edendades sotsiaalset võrdsust ja kaasatust ning võimestades kogukondi. Ühtlasi on eraldi kategooria kogukonna meetmed ehk algatused, mis suurendavad kogukondade ökoloogilist vastupanuvõimet, juurutades kogukondades säästvaid tavasid, edendades keskkonnaharidust ja -teadlikkust ning edendades kogukonnaalgatusi.

Viimaks on loodud eraldi kategooria ka jätkusuutlikkuse saadikutele ehk üksikisikutele, kes inspireerivad teisi olema jätkusuutlikumad, edendades kestlikku käitumist, propageerides jätkusuutlikku poliitikat ja andes eeskuju.