Kasemets tõi välja, milline on ettepanek kliimaseaduse ülesehituseks. Esiteks oleks seal pikaajalised kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgid, aga ka vahe-eesmärgid ja sektorite eesmärgid. Kliimaeesmärgid on plaanis seada järgmistele sektoritele: energeetika, transport, hooned, tööstus, jäätmemajandus, põllumajandus, metsandus ja turbatootmine.