On tõsi, et Eestis ei ole vanarehvide käitlemisel olnud liiga palju edulugusid. Ilmselt kõik mäletavad veel Raadi rehvimägesid, mille tekkimise lugu on ilmselt üks nukramaid peatükke Eesti jäätmekäitluse ajaloos üleüldse.

Vanarehvide pürolüüsi kasusid ja suurt potentsiaali tutvustades kiputakse aga kiirelt üle libisema või sujuvalt „unustama“ selle tehnoloogia pahupool. Pürolüüs on oma olemuselt üks orgaanilise materjali keemilise lagundamise protsesse, mille puhul materjal lagundatakse hapnikuvaeses keskkonnas kõrgel temperatuuril. Pürolüüsi protsessi tulemiks on üldjuhul vedelkütus, tahm ja gaas. Sisuliselt samas protsessis on kunagi tekkinud ka looduslikud fossiilsed kütused näiteks kivisüsi ja maagaas ehk metaan. Keemilise protsessina on pürolüüs ka Eesti Energia põlevkiviõli tootmise tehnoloogia aluseks.

Mis on siis pürolüüsi protsessis vanarehvide ümbertöötamise pahupool, millest eriti rääkida ei taheta?