Roheline siht hoolimata sõjast

Projekti esimene samm on analüüsida riikide keskkonna- ja kliimapoliitikat ning hinnata, kuivõrd on need kooskõlas Euroopa Liidu rohelise kokkuleppega. Seejärel koostavad eksperdid igale riigile nende vajadustest lähtuvad teekaardid ja jätkuprojektide ettepanekud. Eesmärk on tagada, et kõik neli riiki leiaksid parima viisi oma keskkonnamõju vähendamiseks, tagades samal ajal elanike heaolu kasvu.

Rohepöörde teekaart ning näidisprojektidena arendatavad rahastustaotlused ja -programmid loovad Ukrainale eeldused investeeringute kavandamiseks. Neid materjale saab riik edaspidi kasutada kaasaegse ja jätkusuutliku majanduse ülesehitamiseks ning kodanike tervise, heaolu ja turvalisuse parandamiseks.

Projekti panustavad Stockholmi Keskkonnainstituudi peakontor ning Tallinna keskus, kes kaasavad töösse ka erinevaid väliseksperte. SEI Tallinna eksperdid juhivad energia, kliima, jäätmete ja ringmajanduse, transpordi ja õiglase ülemineku teemagruppe ning vastutavad nimetatud sektorite analüüsiraportite kokkupanemise eest.

Projekti avaüritus Kiievis tõi kokku kõik olulisemad valitsussektori esindajad. Ettekande tegi ka SEI Tallinna juhataja Lauri Tammiste, kelle sõnul on projekt Eesti võimalus jagada oma lugu, praktilisi kogemusi ja sellega inspireerida. „ Kindlasti on oluline rõhutada, et projekti käigus rohepöörde teekaardi loomiseks tehtavad uuringud ja analüüsid annavad riikidele väärtuslikud tööriistad ja suuna edasiliikumiseks. Samas ei tohi unustada, et poliitiline julgus ja pühendumine on tegelik jõud, mis viib meid praktilise muutuse ja edusammudeni,“ sõnas Tammiste.

Sarnaselt teiste projekti fookusriikidega on ka Ukraina eesmärk ühtlustada projekti vältel oma keskkonnapoliitikat ja kiirendada üleminekut säästvamale tulevikule. Seda rõhutas oma avakõnes ka Ukraina keskkonnakaitse- ja loodusvarade minister Ruslan Strilets: „Ukraina on tugevalt kaasatud Pariisi kokkuleppe rakendamisse ja selle eesmärki hoida globaalne soojenemine ohutul tasemel. Me oleme valmis järgima Euroopa „rohelist“ kurssi ka praegu, vaatamata Venemaa agressioonile.“

„Säästva arengu ja ELi integratsiooni kombinatsioonil on potentsiaali töökohtade loomiseks ja uute tööstusharude arendamiseks,“ rääkis avaüritusel Rootsi suursaadik Ukrainas Martin Åberg.“ Rootsi seisab hea meelega Ukraina kõrval, pakkudes aja jooksul teadmisi, tehnoloogiat ja investeeringuid ning tagades, et me ei liigu üksnes edasi säästva arengu eesmärkide suunas, vaid kujundame üheskoos rohelisemat ja edukamat tulevikku.“