Kirjas tuuakse välja, et rohetehnoloogia arendamise kiirendamiseks Eestis tuleb luua hästi läbimõeldud riiklik rahastusmudel, tugev kohalik turg ja regulatiivne raamistik, mis võimaldab neid Eestis ning lähiriikides testida ja loastada. Eduka tulevikumajanduse huvides ei saa rohetehnoloogia arendamine olla pisteline ja juhuslik vaid majandussekotrite ning poliitikate ülene prioriteet.

Vajame toetavat regulatiivset raamistikku, et tärkavas rohemajanduses Eesti ettevõtetele rohkem võimalusi luua.

Kädi Ristkok

Cleantech Estonia tegevjuht Kädi Ristkok rõhutab, et innovatsioon ning uued tehnoloogiad ei teki iseeneslikult. „On selge, et lähikümnenditel töötavad kõik majandused selle nimel, et kliimamuutuse mõjusid vähendada ning nendega kohaneda. Järgmisel kümnel aastal saame suures osas loota juba turul olevatele lahendustele aga peame vaatama ka kaugemale. Et saaksime Eestina olla need, kes teistele riikidele lahendusi ja tehnoloogiaid müüvad, peame ka ise looma lahendusi, millega kliimaneutraalsus saavutada ning teisi keskkonnaprobleeme oluliselt leevendada.“ Just selle soosimiseks ongi kiri Ristkoki sõnul loodud. „Vajame toetavat regulatiivset raamistikku, et tärkavas rohemajanduses Eesti ettevõtetele rohkem võimalusi luua.“

Kirjaga ühinenud ettevõtete hulka kuuluvad muuhulgas näiteks Ragn-Sells, Kõu Mobility, eAgronom, Ringo Eco ja Kwota. Cleantech Estonia koondab ja esindab rohetehnoloogia ettevõtteid, et võimestada rohetehnoloogia majandusharude arengut.