„Üleriigiline kasvutrend näitab, et jäätmeid on võimalik liigiti koguda mistahes Eesti otsas. Saare- ja Harjumaa on teistest märgatavalt eest ära läinud ning tõestavad, et liigiti kogumises on võimalik saavutada väga hea tulemus, kui anda inimestele selleks võimalus. Samuti on oluline selgitada, miks see on oluline. Aga kui on olemas võimalus, siis inimesed ka hea meelega teevad seda,“ rääkis Tammaru.

Sabassörkijaid on mitmeid

Kolmandiku segaolmejäätmetest moodustavad biojäätmed, mis on aga kõik võimalik liigiti koguda ja seeläbi väärtusliku ressursina ringlusesse võtta kas gaasi tootes või ka kompostides. Bruno Tammaru sõnul on kõigis Eesti Keskkonnateenuste poolt opereeritavates maakondades võrreldes käesoleva aasta algusega märgata biojäätmete liigiti kogumises kasvu, ent osa omavalitsusi on olnud jäätmekorralduses aktiivsemad ja see kajastub selgelt ka liigiti kogutud biojäätmete osakaalus.

„EKT andmed näitavad, et Eestit tervikuna vaadates on kõige moodsamad Harju- ja Saaremaa, kus on liigiti kogutud biojäätmete osakaal olmejäätmetest suurim – vastavalt 15% ja 14%. Edetabelis järgmistel omavalitsustel on sama näitaja Tartumaal 10% ja Pärnumaal 8% juures. Sabassörkijatel on liigiti kogutud biojäätmete osakaal olmejäätmetest aga vaid 3% juures – nii Raplamaal, Jõgevamaal, Lääne-Virumaal kui Läänemaal püsivad biojäätmete kogumise numbrid väga madalad, 3% juures,“ sõnas Tammaru ning lisas, et kogemus näitab, et suureks tõukejõuks elanike harjumuste muutmisel on ikkagi kohalik omavalitsus, kes hankega saab inimesi suunata.

Saare- ja Harjumaa on Tammaru sõnul olnud teistest edukamad, kuna seal on kohalikud omavalitsused olnud aktiivsed nii jäätmeveo korralduses kui mõtteviisi juurutamisel ja teadlikkuse tõstmisel, et biojäätmed on väärtuslik ressurss.

Harjumaal sorteeritakse hoolsalt

Tallinna linnaosad on Tammaru sõnul teinud tervikuna biojäätmete kogumises hea kasvu eesotsas Piritaga, kus biojäätmete liigiti kogumise kasv on aasta algusega võrreldes pea neljakordne. „Kui aga vaadata liigiti kogutud biojäätmete osakaalu olmejäätmetest, on kõige hoolsamad kogujad Haabersti ja Kristiine elanikud, kus biojäätmete liigiti kogumise protsendid on vastavalt 20% ning 18% olmejäätmetest.

„Kui veel aasta alguses tegid Musta- ja Lasnamäe Põhja-Tallinnale kui nn ökolinnaosale biojäätmete liigiti kogumises silmad ette, on septembri järgselt seis vastupidine ning Põhja-Tallinnas on liigiti kogutavate biojäätmete osakaal olmejäätmetest 15% võrreldes Lasnamäe 14% ja Mustamäe 13%,“ kirjeldab Bruno Tammaru Tallinnas muutunud jõujooni.

Harjumaa omavalitsusest joonistub Tammaru sõnul positiivselt välja Jõelähtme vald, kus liigiti kogutavate biojäätmete osakaal olmejäätmetest on lausa 36%. „Ehkki seda kõrget numbrit mõjutavad ka piirkonnas tegutsevad puuviljade hulgilaod, on seal ka elanikelt kogutud biojäätmete kogus hüppeliselt tõusnud tänu omavalitsuse jõulistele sammudele. Hoolsamat biojäätemete liigiti kogumist näitavad Harjumaa omavalitsustest ka Kiili vald ja Maardu linn, kus kogutakse olmejäätmetest liigiti vastavalt 17% ja 12%,“ toob Tammaru välja edasijõudnumaid omavalitsusi.