Elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo täiendas, et reformiga tekitatakse ka ettevõtetele rahaline motivatsioon ringmajandusele üleminekuks. „Et saaks tekkida tööstus, mis väärindab jäätmeid ja teeb nendest võimalikult suure lisandväärtusega asju,“ sõnas ta.

Jäätmereformiga muudaks kliimaministeerium mitut seadust, näiteks jäätmeseadust ja pakendiseadust. Praeguses faasis on ministeeriumis valminud väljatöötamiskavatsus, mida hakatakse novembri jooksul huvigruppidega arutama. Alles pärast seda jõutakse seaduseelnõuni.