Kliimaminister Kristen Michal ütles, et valitsus näeb, et keskkonnakomplekslubade tähtajaliseks muutmisel on mitmeid eeliseid. „Me anname parlamendile tööstusheite seaduse muudatused, mis lähevad eelarvemenetluste juurde ja sätestavad selle, et tulevikus saavad kõik kompleksload olla tähtajalised, kui selleks on vajadust. See on hea, sest praegu on kompleksluba tähtajatu ja isegi kui keegi lubab, et tõmbab mingi aja sees heitmeid koomale või muudab tehnoloogiat keskkonnale sõbralikumaks, siis on seda keeruline üle vaadata.“