Kui tehas töötaks sama tehnoloogiaga ka 2035. aastal, [...] peaksid teised ettevõtted tegema ebamõistlike pingutusi.

Kristen Michal

Kliimaminister Kristen Michal selgitas, et Riigikohus viitas õlitehasega seotud kohtulahendis selgelt, et ehitusloa ja kompleksloa saab välja anda siis, kui tehas kliimaeesmärkide sisse mahub. „Kliimaministeeriumi analüüs näitab, et õlitehas mahub kliimaeesmärkide sisse kuni 2035. aastani. Kui tehas töötaks sama tehnoloogiaga ka 2035. aastal, moodustaks see 10 protsenti Eesti heitmetega seotud eesmärkidest ning teised ettevõtted peaksid Eesti eesmärgi täitmiseks tegema ebamõistlike pingutusi,“ ütles ta.

„Õlitehase suur keskkonnajälg kahandab uute investeeringute tegemise võimalusi ning vähendab kõigi teiste Eesti ettevõtete konkurentsivõimet. Me leidsime parima võimaliku lahenduse keerulises olukorras. Nii saab olemasolevat kasutada piiratud ajas, seejärel tuleb muuta tootmistehnoloogia vähem saastavamaks,“ sõnas Michal.

Kliimaministeeriumist öeldi, et olukorras, kus tehas on sisuliselt valmis, otsisid nad õiguslikult toimivat lahendust, et tehas oleks võimalik vähemalt tähtajaliselt praeguse tehnoloogiaga käivitada, et teenida tagasi sellesse tehtud investeering ning säilitada töökohti.

Kliimaminister Kristen Michal ütles, et õlitehase suur keskkonnajälg vähendab kõigi teiste Eesti ettevõtete konkurentsivõimet.

Eesti Energial on kümme aastat aega välja töötada ja rakendada vähem saastavad tehnoloogiad. Nende kasutuselevõtuks on vaja koostada uus keskkonnamõjuhinnang ja taotleda uus kompleksluba.

Tähtajalise kompleksloa välja andmiseks on vajalik muuta tööstusheite seadust. Ettepaneku vajalikuks seadusemuudatuseks esitas kliimaminister täna ka Riigikogu Keskkonnakomisjonile.

Kliimaministeeriumi hinnangul tuleb keskkonnamõjude hinnangus teha veel teatud muudatusi, millele juhtis tähelepanu ka Riigikohus. Kui Eesti Energia on vajalikud muudatused sisse viinud, saab Keskkonnaamet keskkonnamõju aruande heaks kiita ja Enefit Power taotleda Narva-Jõesuu linnavalitsuselt uut ehitusluba. Keskkonnamõju hinnang on aluseks ka kompleksloa taotluse esitamisel Keskkonnaametile. Kompleksloa menetlus ja väljastamine võtab aega maksimaalselt kuus kuud. Tehase saab käivitada, kui Keskkonnaamet otsustab tehasele kompleksloa väljastada.