Eesti Päevaleht rääkis kahe rahvakogus osalejaga, Veiko (45) ja Taneliga (21), kuidas nende hinnangul kodulinna keskkonda rohelisemaks võiks muuta.