Enefit 280-2 õlitehas on tekitanud palju vaidlusi, millest üks hilisemaid sai lahenduse riigikohtus. Kõrgeim kohtuaste leidis oma möödunud kuul avaldatud lahendis muu hulgas, et „kompleksloa andmisel tuleb arvestada ka muutuvaid kliimaeesmärke“ ning et õigusliku raamistiku puudumine loob olukorra, kus on „keeruline piisava kindlusega välistada, et sedavõrd suuremahulise objekti nagu vaidlusaluse tehase käivitamise lõplik lubamine keskkonnakompleksloas ei või kokkuvõttes siiski tuua kaasa isikute põhiõiguste ja avalike huvide ülemääraseid piiranguid muudel tegevusaladel“.