Copernicuse X-i (varem Twitter) kontol kirjutati veel, et ka möödunud laupäeval ületas keskmine õhutemperatuur kahe kraadi tõusu piiri. 17. novembril registreeriti temperatuur, mis oli 2,07 °C üle 1850.–1900. aastate keskmise, ning 18. novembril 2,06 °C kõrgem. Praegu on siiski veel tegu temperatuurianomaaliaga, mitte püsiva kahekraadise tõusuga.