„Rekordiliselt sooja 2023. aasta peamine põhjus on inimtekkeline kliima soojenemine ja fossiilsete kütuste kasutamine, kuid oma rolli mängis rekordi purustamises ka nähtus El Niño, millega liikus täiendavalt energiat ookeanist atmosfääri,“ selgitas rekordi tagamaid Tartu ülikooli kliimateadlane Velle Toll.